Del recurs natural al subproducte: Subproducte o Residu?

De manera àmplia, un subproducte és un bé secundari obtingut del procés industrial que es du a terme per fabricar un altre producte.

A partir d’una activitat econòmica, es poden generar béns residuals que ja no formaran part del procés productiu principal, però que, tot i això, pot resultar de valor comercial en forma de subproducte.

A Residus Cirera som especialistes en la gestió de tota mena de residus, especialment residus industrials. I no només analitzem i busquem la gestió més sostenible dels residus dels nostres clients per donar-los una segona oportunitat, sinó que el nostre departament d’R+D té un repte constant; investigar periòdicament per descobrir noves vies de valorització de subproductes.

Per tant, els residus els transformem en subproductes i passen a ser utilitzats com a matèria primera en un altre procés productiu diferent, no són el primer objectiu de l’activitat de l’empresa, però la tendència és intentar aprofitar-ho tot, d’una banda, per la reducció de residus que implica i de l’altra, perquè l’empresa en comptes de pagar per la gestió d’aquest residu pot obtenir un benefici econòmic addicional, fins i tot creant un negoci paral·lel.

Empreses amb consciència sostenible

Cada cop són més les empreses que busquen matèria primera reutilitzada, i els usuaris valoren que encara que sigui només un percentatge del producte que compren, provingui de “residus reaprofitats”.

La llista d’empreses que aprofiten subproductes en la totalitat de la seva producció com Ecoalf, o que tenen línies sostenibles com Decathlon o H&M, és cada vegada més gran i els subproductes cada vegada més aprofitats. Les empreses inverteixen en R+D per trobar aquest material que permetrà aconseguir donar-li un valor afegit al seu producte.

Els productes que es fabriquen a partir de subproducte són diversos i en diferents indústries, podem trobar folres polars a partir de plàstic reciclat, xancletes de pneumàtics reciclats, samarretes o calçat esportiu de plàstic reciclat, biodièsel a partir d’oli de cuina usat, rajoles de material reciclat de demolició, sabatilles de pilotes de tenis o el terra del parc de jocs dels nens que està realitzat amb cautxú reciclat.

Està clar que la creativitat i la investigació són clau per donar valor comercial a aquests béns residuals que genera un procés productiu.

L’Agència Catalana de Residus, defineix com a subproductes, “aquells residus que s’utilitzin com a substituts de productes comercials o de primeres matèries i que siguin recuperables sense necessitat de sotmetre’s a operacions de tractament”.

I ens enumera les condicions que ha de tenir una substància o objecte perquè pugui ser considerada com un subproducte i no com un residu:

  • Que es tingui la seguretat que la substància o objecte serà utilitzat posteriorment,
  • que la substància o objecte es pugui utilitzar directament sense haver de sotmetre’s a una transformació ulterior diferent de la pràctica industrial habitual,
  • que la substància o objecte es produeixi com a part integrant d’un procés de producció, i
  • que l’ús posterior compleixi tots els requisits pertinents relatius als productes així com la protecció de la salut humana i del medi ambient, sense que la substància produeixi impactes generals adversos per a la salut humana o el medi ambient.

Per tant, no és el mateix subproducte que residu. El primer té utilitat i es reincorpora a l’economia, i el segon no. Les empreses han de treballar per evitar extreure més recursos i disminuir els residus que genera la seva activitat. I són moltes les empreses que encara no han descobert que els seus residus poden revaloritzar-se o convertir-se en un subproducte.

La situació és clara, el nostre planeta no té prou recursos naturals per seguir el nostre ritme actual, de fet, Espanya fa mesos que ja ha passat el seu “Dia d’excés de la terra” entrant el 12 de maig en números vermells. O dit d’una altra manera, a dia 12 de maig, Espanya ja havia consumit tots els recursos naturals que la terra pot produir en un any.

Tots formem part de la solució. Siguem doncs proactius!