Gestors de residus a Lliçà de Vall

Uneix-te a la revolució

PROTEGEIX L'ENTORN

DONEM UNA SEGONA VIDA ALS RESIDUS INDUSTRIALS

GESTOR DE RESIDUS INDUSTRIALS I CONSULTORIA MEDIAMBIENTAL

Vols un únic gestor de residus industrials?

VALORITZAR RESIDUS

RECICLAR ELS RESIDUS

Visió de present i futur

ADN sostenible CIRERA

Residus Cirera és un gestor de residus industrials que porta a l'ADN protegir a les persones i el medi ambient. Compromesos amb la responsabilitat social i ambiental, integrem pràctiques sostenibles per a un impacte positiu i durador a la nostra comunitat. Gestor de residus industrials responsable.

Ens esforcem per garantir que totes les nostres operacions i decisions estiguin alineades amb el respecte cap a la seguretat i el benestar de les persones, així com amb la preservació del medi ambient.

Petjada residus industrials

missió

Ajudar les empreses a reduir l’impacte que produeixen els residus i el seu transport en l'àmbit ambiental, buscant noves tecnologies i solucions de tractament i fer-ho tenint en compte les condicions de treball més òptimes i segures.

visió

Posicionar-nos, en la nostra àrea d’influència, com a empresa reconeguda i de referència en la gestió i recuperació sostenible dels residus, oferint un servei personalitzat dins d’un marc legal segur.

Molt més que gestió de residus

Activitats que donen valor a la Gestió de Residus Industrials de Residus Cirera

DESTRUCCIÓ DE PRODUCTES I MERCADERIES

Residus Cirera ofereix un servei especialitzat de destrucció de productes i mercaderies, brindant solucions eficients per a aquelles empreses que necessiten eliminar materials, ja sigui per estar en mal estat, no conformes amb la normativa, confidencials o per qualsevol altre motiu de risc.

MÉS INFORMACIÓ   〉

DESTRUCCIÓ DE MATERIAL OBSOLET O CADUCAT

Realitzem la destrucció amb el nostre propi equip de trituració mòbil, per tant, ens assegurem que la destrucció es realitza de manera completa i certificada, complint amb tots els estàndards legals i ambientals.

La gamma de productes que Residus Cirera pot gestionar o destruir és molt àmplia.

MÉS INFORMACIÓ

GESTIÓ DE RESIDUS INDUSTRIALS

Posem a la vostra disposició una àmplia gamma de serveis de recollida i gestió de residus industrials: Residus especials i no especials, residus inerts, runa i altres residus de la construcció i subproductes.

MÉS INFORMACIÓ   〉

GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS INDUSTRIALS

A Residus Cirera estem preparats per fer una correcta identificació, tant de residus no perillosos com de residus tòxics i detectar el tractament més adequat per minimitzar l’impacte ambiental de qualsevol mena de residu.

Un cop identificats, el nostre objectiu és fomentar la separació en origen per reciclar i valoritzar el màxim possible i realitzar la gestió i tractament més sostenible.
MÉS INFORMACIÓ

PLANTA DE TRACTAMENT I SEPARACIÓ DE RESIDUS

La planta de tractament de Residus Cirera és un centre de transferència, condicionament i gestió de residus acreditat on descarreguen els camions de la nostra pròpia flota i d'altres transportistes o gestors que no tenen planta de triatge.

MÉS INFORMACIÓ   〉

QUÈ HI FEM A LA PLANTA DE TRACTAMENT I SEPARACIÓ DE RESIDUS?

En la nostra planta de triatge de residus, tan de forma manual com mecànica, triem i separem els residus per valoritzar-los i per protegir el medi ambient.

MÉS INFORMACIÓ

CONSULTORIA AMBIENTAL

El departament d'assessorament mediambiental engloba serveis dedicats a l'estudi per a la millora del consum energètic, de recursos naturals i de l’impacte de la generació de residus. Tramitació de declaracions de residus, permisos i subvencions.

MÉS INFORMACIÓ   〉

CONSULTORIA AMBIENTAL

Volem acompanyar-te en la creació i implementació d'una estratègia d'economia circular que redueixi l'ús de matèria primera verge i la producció sense mesura de residus industrials. Una estratègia que pretén tancar el cicle i ajudar-te a aconseguir el repte de clima neutral per a 2050.
MÉS INFORMACIÓ

RUTES ITINERANTS DE RECOLLIDA SELECTIVA

A Residus Cirera estem preparats per fer una correcta identificació dels residus industrials i detectar el tractament més adequat per minimitzar-ne l’impacte ambiental. Un cop identificats, el nostre objectiu és fomentar la separació en origen per reciclar i valoritzar el màxim possible.

Hi ha residus que requereixen de transport especialitzat i diferenciat, d'altres es poden recollir amb la ruta de transport itinerant per optimitzar el servei, reduir el cost i reduir la petjada de carboni.

Disposem de rutes itinerants, de freqüència diària de residus com:

Gestió de residus industrials i paper i cartró

Paper i cartró

Gestió de residus industrials i film

Plàstic film

Reciclaje residuos banales y residuos industriales en general

rebuig

Reciclaje residuos organicos y residuos industriales en general

orgànica

Reciclaje vidrio y residuos industriales en general

vidre

Reciclaje residuos organicos y residuos industriales en general

envasos

Últimes notícies

Subscriu-te per rebre les nostres novetats

Gestors de residus a Lliçà de Vall