Serveis urbans

Serveis de recollida i transport de residus municipals (resta, matèria orgànica, paper, envasos i vidre), servei de recollida de voluminosos, servei de recollida d’abocaments incontrolats, servei de recollida de fibro-ciment i recollida d’esporga.

Més informació

Serveis industrials

Serveis de recollida i transport de residus industrials, proveïment de contenidors, assessorament en la gestió dels residus i en el procediment de gestió.

Més informació

Assessorament
mediambiental

Serveis d’assessorament en la gestió dels residus, catalogació de residus, confecció de la declaració anual de residus, llicències ambientals, ISO 14001, formació ambiental de les empreses i Ajuntaments, minimització de residus, declaracions d’envasos.

Més informació

 

 

El “Centre for European Policy Studies (CEPS)” ha realitzat un estudi en el qual es plantegen els principals reptes als quals s’enfronten les empreses per poder dur a terme els… Read more…

La Fundació ENT ha posat en marxa l’Observatori de la Fiscalitat dels Residus amb la voluntat de realitzar un seguiment dels instruments fiscals en l’àmbit de la gestió dels residus… Read more…

Gestió de Residus Cirera va ser present a la Jornada “De les Escombraries al Formigó” celebrada al Centre d’Empreses Industrials Can Roqueta de Sabadell. Projecte de Simbiosi industrial en el… Read more…

Residus Cirera