Consultoria Ambiental

Els nostres serveis d'Assessorament Mediambiental

El departament d’Assessorament Mediambiental engloba serveis dedicats a l’estudi per a la millora del Consum Energètic, de Recursos Naturals i de l’impacte de la Generació de Residus. Tramitació de Declaracions de Residus, Permisos i Subvencions. I per als més exigents, calculem la Petjada de Carboni i assessorem per a reduir, compensar i aconseguir l’objectiu de petjada neutra al 2030.

David

Assessorament Mediambiental. Ex:

Marta

Tramitació de permisos, declaracions i subvencions. Ex:

Educació Mediambiental. Ex:

Saber Fer

Amb el càlcul de la petjada de carboni obtenim un paràmetre que
ens ajuda a prendre consciència de l’elevada quantitat de gasos
d’efecte hivernacle que emeten totes les activitats empresarials i
ens posa en situació per prendre les mesures adequades per
reduir-la i compensar-la.

Si estàs compromès amb les persones i el planeta, el nostre
departament d’assessorament mediambiental pot calcular la
Petjada de Carboni de la teva empresa o producte, assessorar-te
i acompanyar-te per posar en marxa els plans d’actuació per
reduir-la i compensar-la i tramitar la inclusió de l’estudi al
Registro Nacional de Huella de Carbono del Ministerio de
Agricultura, Alimentación i Medio ambiente.


L’objectiu d’aquest registre, és que les empreses calculin la seva
petjada de carboni i es comprometin en reduir-la i compensar-la. I
en reconeixement pel seu esforç les empreses rebran un segell
acreditatiu.