Tractaments de residus

Centre de transferència i condicionament de residus. En el nostre Centre es descarrega, es separa i es condiciona els residus per a la gestió més òptima.

Residus autoritzats

Residus assimilables a urbà.
Residus voluminosos
Enderrocs
Txatarra
Cartró
Plàstic