Una visita especial a planta

Hem tingut una visita especial a planta i ens il·lusiona molt, ja que quan ens visiten els clients es crea una sinergia que no només enforteix el vincle, sinó que és la porta per trobar millors maneres de fer. D’optimitzar el procés sencer.

Entendre tot el procés de reciclatge fa que entre les parts involucrades es generi una interacció que fomenta un cercle virtuós de millora continua que aconsegueix cada vegada millors resultats.

Quan arriba un nou client, fem una valoració exhaustiva de l’activitat del client, del tipus de residus que genera i fem la nostra proposta per tal d’assolir reciclar la quantitat més gran de residus possible. Residus als quals se’ls hi dona una segona vida o que es destinen a V.E. (Valorització energètica) i d’aquesta manera evitar el màxim possible el residu a abocador. Treballar amb clients amb consciència ecològica i sostenible és un plaer, no només ens enfoquem en complir la normativa, anem molt més enllà. Són conscients que la seva activitat genera un impacte i busquen la manera de reduir-lo.

 

Cada sector industrial té les seves particularitats respecte a la generació de residus, tant pel tipus de residu com per la quantitat que genera. Quan ens arriba un client amb una alta consciència de reciclatge, tot el procés va molt fluid. Són casos com el d’aquest client en els quals la consciència sostenible ja forma part de la seva pròpia missió, de la seva pròpia estratègia. Aquest client que ens ha visitat, un centre comercial, fa separació de residus a les mateixes botigues, el que diem “separació en origen” i que, sempre que es pugui, és la millor manera de rebre els residus.

A la nostra planta de triatge estem preparats per separar els residus dels clients en aquells casos en els quals per la logística de l’activitat, no és possible fer aquesta separació en origen. Els resultats no són els mateixos, però evitem residus a l’abocador i reduïm un gran impacte mediambiental.

En aquest cas, com que a les botigues ja fan una part de la feina, nosaltres ens encarreguem de fer una última selecció a planta i amb aquesta col·laboració conjunta aconseguim uns percentatges de reciclatge del 85%.

Un gran treball en equip que sense dubtes genera uns excel·lents resultats.