La crisi de materia primera i la valorització de residus

Davant la greu crisi de matèria primera una de les accions més immediates a prendre és recuperar i reutilitzar material que ja existeix. Matèria primera que ja s’ha fet servir per un producte i que una vegada utilitzat pot tornar al cicle productiu. El model de producció lineal d’extreure, usar i llançar es mostra clarament exhaurit donant pas a l’economia circular de la qual ja parlàvem a principis d’any.

Ara mateix, l’economia circular és el model necessari, no només per recuperar la matèria primera cada vegada més difícil d’extreure i, per tant, cada vegada més cara per l’economia i per al medi ambient sinó que també és necessària per a l’assoliment dels objectius de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

L’economia circular ens permetrà avançar cap a un model econòmic que ens deixi “emergir de l’emergència” tot atenent la preservació del planeta. Aquest model només és possible revisant els nostres sistemes productius, des del disseny, fabricació i fins a la fase última dels productes, pensant en quines parts d’aquell producte podran ser recuperades i amb quin cost.

A Catalunya, el model d’economia circular arrela cada vegada més a la nostra indústria, al Baròmetre d’economia circular de l’empresa catalana (2020) es preguntava: Quines serien les motivacions més importants per a la seva empresa per a dur a terme iniciatives relacionades amb aspectes circulars dins la cadena de producció?, un 57% de la mostra va contestar: Reduir riscos ambientals i dependència dels recursos escassos.

La dependència dels recursos naturals, conscients que són finits i escassos, és una de les principals preocupacions dels empresaris a Catalunya. A més de revisar els processos de producció i repensar el disseny dels productes (fent servir materials d’origen reciclat i reciclables) també és important revisar quins subproductes genera la meva indústria i com poden ser valoritzats.

A Residus Cirera, els nostres tècnics especialitzats en economia sostenible s’encarreguen d’acompanyar els nostres clients en la creació i implementació d’una estratègia d’Economia Circular que redueixi l’ús de matèria primera verge i la producció sense mesura de residus industrials. D’entre altres serveis, es fa una anàlisi dels residus i estudi del potencial de circularitat, un pla per a reutilitzar, reciclar o valorar els residus, un estudi de complementarietat i col·laboració amb altres indústries.

Contacta amb nosaltres per fer una valoració sense compromís.