La sostenibilitat econòmica en la gestió dels residus

Existeix la falsa creença que ser una empresa sostenible mediambientalment no és sostenible econòmicament. Moltes empreses que es veuen “obligades” per pressions o per imatge a actuar contra el canvi climàtic ho fan amb accions concretes que sovint no tenen ni continuïtat ni s’emmarquen en un pla global. Hi ha diversos tipus d’accions que una empresa pot realitzar per convertir-se en una empresa més sostenible sense oblidar la seva sostenibilitat econòmica.

Les podríem dividir en accions obligatòries (marcades per la llei) o accions voluntàries

D’entre les accions obligades trobem la recollida i gestió dels residus. Aquest servei el realitza un gestor autoritzat que pot oferir, a més d’un preu competitiu, una revalorització dels residus generats per l’empresa. També pot acompanyar-la a redissenyar processos per aconseguir entrar a formar part de l’economia circular, tant per la compra de materials necessaris per a la seva producció com per la venda de subproductes generats per la mateixa empresa.

Peu de foto. Residus Cirera t’acompanya en tot el cicle. Control 360º.

Les opcions són moltes i variades però requereix la intervenció d’un gestor amb experiència i qualificació.

Truca’ns per convertir la teva empresa en una empresa sostenible mediambientalment sense deixar de ser una empresa sostenible econòmicament.

Recupera, revaloritza, el teu gestor té preus competitius?