Dia mundial del reciclatge

El dia 17 de maig és el dia mundial del reciclatge, una gran oportunitat per a conscienciar a la societat i a futures generacions de la importància de gestionar els residus de forma responsable. Un hàbit per a protegir els recursos, frenar el canvi climàtic i protegir el medi ambient.

Tots els dies són bons per a parlar de la importància de reciclar i reduir el volum dels residus generats i avui 17 de maig posarem l’accent en la necessitat de respectar el medi natural i implementar la norma de les cinc erres: Reduir, Rebutjar, Reutilitzar, Reparar i Reciclar.

Reduir és la paraula clau de les cinc erres. Una bona opció per a fomentar la reducció dels residus és adquirir productes que tinguin el mínim envàs possible, com comprar productes a granel i rebutjar aquells amb embalatges innecessaris.

Reutilitzar és una bona opció per a donar una nova vida a productes o envasos ja utilitzats, evitant així adquirir articles nous que acabarien sent un residu més. Hi ha múltiples opcions per a reutilitzar productes que tenim i donar-los continuïtat, com a bosses i caixes que podem utilitzar més d’una vegada o convertir articles o envasos obsolets, en productes completament nous. En les xarxes socials trobarem múltiples exemples fàcils de fer, com tests, llums…

Quan s’espatlla un gran electrodomèstic com una nevera o una rentadora, no ens plantegem tirar-lo abans de reparar-lo. Aquesta actitud de reparar l’hem d’incorporar també en els petits electrodomèstics. Pot ser que per a nosaltres la diferència econòmica de comprar o reparar sigui petita, però el preu per al medi ambient és molt alt.

Quan ja no ens quedi altra opció que tirar un residu, reciclar està a les nostres mans. És un hàbit senzill i a l’abast de tots que permetrà tractar un residu per recuperar el seu material i fabricar amb aquest nous productes. Quan practiquem el reciclatge i separem els residus dipositant-los en els contenidors corresponents per a cada tipus de residu, contribuïm a la disminució dels costos i energia necessària per al transport, fabricació i extracció de noves matèries primeres, tot això és sinònim de menor ús de combustible i energia elèctrica, el que constitueix una menor generació de diòxid de carboni i contribueix a la lluita contra el canvi climàtic i l’efecte hivernacle.

Amb 40 ampolles de plàstic es pot fabricar un jersei polar.

Amb 80 llaunes de refresc es pot fabricar una llanda de bicicleta.

Amb 6 brics es pot fabricar una capsa de sabates.

A Residus Cirera donem noves oportunitats als residus procedents de la indústria per convertir-los en un recurs i en matèria primera de nous productes. Fomentem així l’economia circular i aconseguim reduir els residus que van a l’abocador, a més d’un estalvi econòmic per al client.

Avui és el dia per recordar a les administracions, empreses i famílies que hem de buscar solucions per generar menys residus. Canviar els hàbits i prendre consciència que hem de protegir el medi ambient és l’objectiu. Entre tots farem un món millor.