Com reconèixer una empresa sostenible

Encara hi ha massa empreses que no han incorporat la paraula sostenibilitat a la seva missió, ni als seus valors com a empresa, ni a les seves estratègies, ni tan sols al seu dia a dia.

Dia a dia veiem com les conseqüències de l’impacte del mal anomenat “progrés” ens afecta com a societat, com a éssers humans, veiem com s’esgoten els recursos naturals a passos de gegant sense que siguem capaços de posar un fre, o tan sols disminuir la velocitat.

Algunes empreses sí que l’incorporen al seu discurs, s’etiqueten com a empreses sostenibles, en parlen a les xarxes socials, fan gala de com porten de bé les seves polítiques d’empresa de camí a complir els objectius de l’agenda 2030. Però si aixequem la catifa veiem que és només màrqueting, que darrere de la façana no hi ha una intenció real.

D’altra banda, veiem empreses que han aconseguit incorporar la sostenibilitat a la seva activitat, conscients de l’impacte que generen, de manera local però també de manera global. I veiem amb gran entusiasme empreses que ho porten imprès a l’ADN, que han nascut amb una nova mentalitat i no conceben que la sostenibilitat no sigui un dels pilars sobre els quals descansa fermament l’estructura de les seves organitzacions.

Avui parlem d’empreses sostenibles, però comencem pel principi:

Què vol dir ser una empresa sostenible? O millor dit; què és una empresa sostenible?

En termes generals, una empresa sostenible és aquella que prioritza en els seus objectius, maximitzar-ne l’impacte positiu en la societat i el medi ambient per sobre de només buscar un benefici econòmic.

Quines característiques té una empresa sostenible?

El Pacte Mundial de les Nacions Unides va publicar fa uns anys, la “Guia de la Sostenibilitat Empresarial”, determinant cinc característiques o propietats que fan sostenible o no una empresa:

  • Integritat del negoci,
  • Enfortiment de la societat,
  • Compromís de lideratge,
  • Informes de progrés,
  • Acció local.

Què cal perquè una empresa sigui sostenible?

La veritat és que perquè una empresa sigui sostenible, no només hauria de complir aquestes 5 característiques sinó també altres tantes com ser capaç de crear una cultura de la sostenibilitat entre els seus treballadors i generar un impacte positiu a la societat, entre d’altres.

A Espanya, AENOR ha desenvolupat un model de certificació que ajuda les empreses a analitzar i certificar la contribució de la seva estratègia de sostenibilitat als ODS, una certificació que permet qualificar les pimes segons els criteris ASG (ESG en les sigles en anglès: medi ambient, social i de Governança Corporativa).

Aquest segell també podria servir les grans empreses per conèixer el grau de sostenibilitat dels seus proveïdors i clients.

La necessitat que totes les empreses es contagiïn de sostenibilitat és urgent. El deteriorament del medi ambient i l’esgotament dels recursos naturals és un problema important pel qual no només hem de fer responsables els governs de prendre mesures. Tots ens hem d’involucrar. Les empreses també tenen el seu paper, i això vol dir repensar tots els processos, vol dir redissenyar els seus productes per utilitzar recursos més sostenibles, pensant el producte des del “naixement” de la matèria primera fins a la deixalla d’aquest. Significa incorporar pràctiques sostenibles al seu dia a dia. I en l’àmbit de reciclatge, no és només posar contenidors per separar en origen, no és només contractar una empresa i “comprar” la reubicació de residus, o dit d’una altra manera, pagar perquè la contaminació que genera sigui portada a una altra zona geogràfica o directament a l’abocador. Significa tendir al residu zero, a cercar la gestió idònia dels residus per aconseguir el percentatge més gran de reciclatge i valorització possible d’aquests.

A Residus Cirera ens convertim en el departament de medi ambient de la vostra empresa per valorar les millors opcions possibles i aconseguir que la vostra empresa entri en aquest selecte grup d’empreses sostenibles.