Residus industrials i sostenibilitat, un desafiament rendible

gestión de residuos

La nostra societat i el nostre model productiu es troben en un punt crític, una cruïlla en la qual tots ens estem jugant molt. S’imposa un canvi de paradigma en el qual la indústria, els consumidors i les empreses de gestió de residus tenim molta tasca al davant.

La bona notícia és que l’esforç val la pena. En aquest article fem un recorregut ràpid pels residus industrials: el seu origen i naturalesa, les estratègies de tractament i valorització dels mateixos i els resultats positius que això porta en concret a les indústries que generen aquests residus.

Què són els residus industrials?

És tot residu procedent de l’activitat industrial (en la fabricació, transformació, utilització, consum, neteja o manteniment). Poden tenir la consideració de perillosos o no, i com t’imaginaràs hi ha una enorme diversitat: matèria primera no aprofitable, restes de producció, producte espatllat, embalatge, etc.

Encara que les emissions a l’atmosfera es consideren a part, les aigües emprades en processos industrials també s’inclouen. Poden contenir elements en suspensió, compostos perillosos, contaminants biològics, substàncies radioactives o presentar altes temperatures, entre altres problemes.

Estratègies de tractament i valorització

Les estratègies actuals contemplen tres grans fases en el tractament i gestió de residus:

  1. Prevenció
  2. Valorització
  3. Eliminació

Nosaltres, com a  gestors de residus, actuem principalment en les fases 2 i 3 amb operacions en les quals busquem l’eficiència energètica i de resultats.

La valorització té per objectiu donar al residu una finalitat útil i que substitueixi a altres materials “verges”. Hi ha nombroses operacions de valorització (les “operacions R” de les administracions), però poden agrupar-se en tres grans accions: la preparació per a la reutilització, el reciclatge i altres tipus de valorització.

Quant a l’eliminació dels residus anomenats no recuperables, també existeixen nombroses operacions (les “operacions D”) de dipòsit, abocament, incineració, magatzematge, tractament… Cadascun s’aplica conforme a protocols rigorosos en funció del residu del qual estiguem parlant.

Avantatges per a la indústria

Sens dubte, la prevenció de la generació de residus planteja un esforç a les indústries. Nosaltres com a consultoria ambiental, podem assessorar-les i acompanyar-les en el pla de prevenció. I podem dir que, també constitueix una oportunitat de negoci i de rendibilitat d’inversió. Per exemple, en:

  • Estalvi en matèria primera i energia
  • Optimització de processos
  • Millores en salut laboral
  • Avantatges amb companyies asseguradores
  • Facilitats de cara a l’administració
  • Millora d’imatge corporativa
  • Reducció de sancions administratives

No està malament, no? És el moment de fer un pas cap a una economia industrial veritablement sostenible!

Fes el pas cap a la industria sostenible

T'ajudem!