Iniciatives per fer front al malbaratament alimentari

L’any 2020 es va aprovar la nova Llei de malbaratament alimentari amb l’objectiu de reduir en un 50% el desaprofitament alimentari durant els deu anys següents. Una llei absolutament necessària, ja que en aquell moment, l’Agència de Residus de Catalunya va quantificar el malbaratament alimentari a Catalunya en unes 262.000 tones cada any, el que equivaldria a 356 kg per persona.

D’entre les opcions disponibles per reduir alguns dels residus que genera la indústria alimentària existeixen opcions que ens permeten valoritzar el residu o fins i tot vendre’l a un preu inferior. Iniciatives en contra del malbaratament alimentari com “too good to go” ajuden tant als establiments a evitar llençar menjar com a les persones que de manera individual poden comprar aliments a un preu molt inferior del seu preu original, com ells diuen “salvar menjar”.

Una altra iniciativa son els Espigoladors o Es im-perfect, que lluiten per l’aprofitament dels aliments a la vegada que empodera persones en risc d’exclusió social treballant per un model d’economia verda i social.

També hi ha altres tipus d’iniciatives com Yo No Desperdicio en la que podem trobar receptes d’aprofitament, o calculadores de desaprofitament que ens farà veure el problema amb més claredat. A més, el seu apartat d’iniciatives trobem una bona llista per investigar i trobar la que més ens agradi.

L’evolució del sector alimentari no només és possible sinó que també és necessària, necessitem un nou sistema, més respectuós socialment i ambientalment. No som prou conscients dels seus impactes socials i ambientals de la indústria. Aquesta evolució és possible gràcies a empreses més implicades, a consumidors cada cop més informats, més conscients i gràcies a les nombroses alternatives que existeixen.

En coneixes alguna més?