Día Internacional del sol

Cada 21 de juny, coincidint amb el solstici d’estiu, el dia més llarg de l’any, se celebra el Dia Internacional del Sol amb l’objectiu de promocionar i donar suport a les fonts d’energia renovable.

A Residus Cirera, conscients de que la producció d’energia és una de les causes de l’escalfament global, volem donar el pas i sumar-nos a les energies renovables. El nostre objectiu pel 2020 és instal·lar plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum a les nostres instal·lacions de la planta de selecció de residus. Els estudis previs ens indiquen que podríem generar més d’un 40% de l’energia que consumim.

L’energia fotovoltaica és la forma d’energia solar més desenvolupada en l’actualitat. Segons les dades de l’organització Greenpeace, l’energia fotovoltaica podrà subministrar l’any 2030 electricitat a dos terços de la població mundial.

La Union of Concerned Scientists afirma que, només 18 dies d’irradiació solar sobre la Terra contenen la mateixa quantitat d’energia que l’acumulada per totes les reserves mundials de carbó, petroli i gas natural. Seria poc racional no intentar aprofitar, per tots els mitjans tècnicament possibles, aquesta font energètica.

El terme energia solar fa referència a l’energia que s’obté mitjançant l’aprofitament de la radiació electromagnètica del Sol. Es tracta d’una energia renovable, gratuïta, neta i inesgotable que pot reduir la contaminació que pateix el nostre planeta, així com disminuir el canvi climàtic . Pot alliberar-nos definitivament de la dependència del petroli, d’altres combustibles fòssils o d’altres alternatives poc segures, contaminants o, simplement, exhauribles.

D’aquesta energia podem obtenir tant llum com calor i, a partir d’aquí, podem tenir electricitat, calefacció, aigua calenta, moviment de vehicles, etcètera.

D’aquesta energia podem obtenir tant llum com calor i, a partir d’aquí, podem tenir electricitat, calefacció, aigua calenta, moviment de vehicles, etcètera.

Atenet a la seva tecnologia hi ha nombrosos tipus d’energia solar entre els quals es troben:
– Energia eòlica solar
– Energia solar activa
– Energia solar híbrida
– Energia eòlica passiva
– Energia solar tèrmica
– Energia solar fotovoltaica
– Energia solar termoelèctrica

Hi ha diversos mètodes per aprofitar la calor i la llum del Sol com:
– Heliòstats
– Col·lectors tèrmics
– Cèl·lules fotovoltaiques

Veníem reclamant una administració pública més responsable amb el medi ambient que facilités la venda d’una electricitat que pot generar-se des de les teulades, amb instal·lacions poc complexes i abocar Kw solars a la xarxa. L’octubre passat, el Govern va eliminar “L’impost del Sol” i va simplificar els tràmits burocràtics i tècnics per a les instal·lacions d’autoconsum. Per exemple, les comunitats de veïns podran compartir plaques solars i restar en la factura els excedents d’energia.

Predicar amb l’exemple.

L’administració, hauria de llançar més plans de promoció i subvenció de les energies solar tèrmica i fotovoltaica, i en els edificis públics instal·lar sistemes d’aprofitament d’aquestes energies per demostrar a la societat la fiabilitat i rendibilitat d’aquestes instal·lacions.

Fotografies gracies a:

http://www.freepik.com”>Designed by Chevanon / Freepik</a>
http://www.freepik.com”>Designed by macrovector / Freepik</a>