Declaració Anual de Residus Industrials (DARI) i Declaració Anual d’Envasos (DAE)

Els productors de residus industrials tenen diferents obligacions davant l’Agència Catalana de Residus, com la Declaració Anual de Residus Industrials (DARI) i la Declaració Anual d’Envasos (DAE) que s’han de presentar abans del 31 de març.

 

A partir de l’1 de gener i fins al 31 de març de 2020 es pot presentar la declaració corresponent al 2020.

– Qui està obligat a presentar la DAE? Totes les empreses generadores de residus d’envasos, empreses envasadores, empreses responsables de la posada en el mercat de l’envàs i empreses comerciants que exportin o enviïn productes envasats amb pallets, film, capses de cartró…

– Qui està obligat a presentar la DARI? Molts productors de residus, segons tipus de residu o volum.

Pots mirar si has de presentar la DARI aquí.

 

¿Vols que elaborem i tramitem la declaració per tu? ¡Ens encarreguem de tot!

Gestió de Residus Cirera ofereix el seu Servei d’Assessoria Mediambiental per determinar quins requeriments els són d’aplicació i en cas afirmatiu, a elaborar i tramitar aquests informes per tal de donar compliment a la normativa vigent. No presentar aquests informes pot implicar l’aplicació de sancions per part de l’Administració.