Declaració Anual de Residus Industrials (DARI)

calendari residus

La declaració anual de residus industrials (DARI) és un document que recull les dades dels residus produïts durant el període d'un any natural per a cada centre de producció.

La legislació va canviar per a la declaració de l'any passat i s'aplica per a la d'aquest any 2023.

Presentar la Declaració anual de residus industrials (DARI) afecta la majoria dels productors. L’han de presentar:
 
Tots aquells centres inscrits al Registre de productors de residus com a activitat industrial amb els següents epígrafs de la classificació CCAE-2009:
 
  • B. Indústries extractives
  • C. Indústries manufactureres
  • D. Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
  • E. Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació.
blank

Pots consultar el CCAE en aquest enllaç de la web de l'IDESCAT.

GESTIÓ DE RESIDUS CIRERA ofereix el seu Servei d'Assessoria Mediambiental per determinar si aquests requeriments els són d'aplicació i per a elaborar i tramitar aquests informes per tal de donar compliment als requeriments de la normativa vigent. Sol·licita informació aquí:

This Post Has One Comment

Comments are closed.