D’esquerre a dreta: Josep Cirera i Francàs, Josep Cirera Nesple, Jordi Cirera i Francàs

Coneix-nos

EXPERIÈNCIA

Gestió de Residus Cirera som una empresa de caràcter familiar, amb més de 55 anys d’experiència, que manté un tracte proper i personalitzat per donar als seus clients solucions ràpides, professionals i de qualitat en la gestió integral de residus i en l’assessorament mediambiental.

EQUIP HUMÀ

Comptem amb un equip humà de quasi 70 persones.
Professionals amb una qualificació i una gran experiència en el sector que ens permet afrontar els reptes del dia a dia amb la màxima flexibilitat i rapidesa per cobrir les necessitats dels clients.

Objectiu

FLOTA PRÒPIA

Disposem d’una flota pròpia de quasi 40 camions . Camions grua, recol·lectors, porta-caixa , porta-contenidors i pis mòbil que ens permeten cobrir una àmplia varietat de serveis.

Missió
Mercat

PLANTA DE TRIATGE

Amb la voluntat de protegir la salut de les persones i del medi ambient, el nostre personal de planta, revisa minuciosament els residus de banal. Els fa viatjar per la planta de triatge per recuperar-ne el màxim possible i evitar que residus que poden ser un recurs, acabin a l’abocador. Prioritzem el reciclatge vers la reubicació a l’abocador i evitem que viatgin a altres països.

INVERSIÓ EN INNOVACIÓ

Gràcies a les inversions constants que realitzem en tecnologia, millorem els processos, augmentem l’aprofitament i el reciclatge i obtenim un producte final òptim amb un menor impacte mediambiental. Convertim els RESIDUS en un RECURS.

Invertim cada any en la renovació de la flota de camions i prioritzem els camions híbrids i Euro 6 per reduir la generació de gasos d’efecte hivernacle.

Visió

Estem inscrits en el Registre de Transportistes de l’Agència de Residus de Catalunya amb el codi T-187 i en el de Gestors de Residus amb el codi E-1733.17.