L’Observatori de la fiscalitat dels residus

La Fundació ENT ha posat en marxa l’Observatori de la Fiscalitat dels Residus amb la voluntat de realitzar un seguiment dels instruments fiscals en l’àmbit de la gestió dels residus dins de l’estat espanyol.

Aquests continguts,  no disponibles fins ara, s’actualitzaran amb la incorporació de nous estudis i instruments. S’inclouen informes sobre casos d’interès que puguin servir de referència a les administracions públiques que vulguin adoptar-los, així com un apartat amb nombroses publicacions tècniques i científiques sobre fiscalitat dels residus.

L’objectiu de l’observatori és impulsar les eines fiscals adequades per finançar i incentivar una millor gestió dels residus, estructurant la informació en:

–          Taxes: hi ha disponible l’estudi sobre les taxes de residus a l’estat espanyol realitzat el 2015. Igualment disponible  l’actualització de l’estudi realitzada el 2018.
–          Pagament per generació: s’inclou una guia sobre pagament per generació de residus.
–          Impostos: impostos sobre l’abocament i la incineració de residus.
–          Casos d’interès: pagament per generació (Argentona, Rasquera, Miravet). El cànon de residus a Catalunya.
–          Publicacions

L’activitat d’empreses i habitatges porta associada l’inevitable transformació de productes en residus. En l’àmbit local, una correcta gestió dels residus municipals generats en els habitatges i derivats de l’activitat comercial ha de tractar evitar els impactes ambientals, socials i econòmics associats.

La intervenció pública és totalment necessària per avançar cap a la reducció i el reciclatge dels residus. El cost de la gestió dels residus depèn molt de si comptem o no els costos ambientals i socials, és aquí on la intervenció de l’administració pública és necessària per aconseguir que es considerin tots els costos.

Els municipis juguen un paper central a l’obtenció d’aquests objectius i han d’utilitzar totes les eines al seu abast per avançar cap a un augment considerable dels nivells de reciclatge.

L’Observatori de la Fiscalitat dels Residus és un projecte que està obert a la col·laboració de persones i entitats que comparteixin l’objectiu de cercar la millora de la qualitat del medi ambient i la gestió dels residus.

Podeu trobar més informació a::

www.fiscalidadresiduos.org