Etiquetatge

El passat 1 de juny de 2015 va entrar en vigor l’obligatorietat d’etiquetar seguint els Criteris Globals Harmonitzats a totes les mescles, abans conegudes com preparats. Aquesta modificació afecta directament als residus, que a partir d’aquesta data s’han d’etiquetar amb els nous pictogrames, ajustats a les indicacions del Reglament de la Unió Europea sobre classificació, etiquetatge i envasat (CLP), que deroga les Directives 67/548/CEE i 1999/45/CE (sobre substàncies i preparats perillosos). 

Amb la nova reglamentació la codificació de riscos (abans H) es modifica per la nova codificació HP, i els pictogrames de perill canvien, passant a configurar-se amb símbol negre sobre fons blanc amb un marc vermell. Per exemple, per residus inflamables:

Per qualsevol dubte sobre la correcta gestió i identificació dels residus generats a les seves instal·lacions no dubtin en contactar amb nosaltres.