Decret 197/2016

DECRET 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores

S’ha publicat el nou decret sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya.

Aquest decret te el seu fonament en la llei estatal 22/2011 de residus i sols contaminats, on en el seu article 29, estableix l’obligació de presentar una comunicació prèvia a l’inici de determinades activitats de producció i gestió de residus. Pel que fa als registres, a Catalunya, hi ha diferents, que es troben adscrits a l’ARC. Actualment hi ha:

– Registre de gestors

– Registre de transportistes de residus

– Registre de productors de residus industrials

– Registre de transportistes de residus inerts de la construcció i la demolició

Per aconseguir la simplificació administrativa s’ha decidit unificar tots els registre i afegir el d’agents i negociants de residus.

La comunicació s’ha d’efectuar mitjançant el portal (www.gencat.cat/canalempresa) o via SDR.

El Decret és pot consultar aquí:

Decret 197/2016 (PDF)