La millor medicina contra el canvi climàtic, la conservació

La conservació d'ecosistemes és un mecanisme bàsic per a la lluita contra el canvi climàtic, la protecció del planeta i la protecció davant nosaltres mateixos.
Els anglesos diuen if it’s not broken, don’t fix it (si no està trencat, no ho arreglis). Aquest proverbi ve a significar que, quan alguna cosa funciona bé, no hi ha raó per a canviar-ho, ja que això pot ocasionar encara més danys. L’equilibri mediambiental del nostre planeta seria el perfecte exemple d’això. Però per a això ja arribem tard… O no?

Seguint amb els proverbis, mai és tard si la dita és bona. I aquesta és boníssima! Es tracta de frenar el canvi climàtic, de continuar vius. No és qüestió de posar-se dramàtics, és qüestió de prendre consciència de la situació crítica en la qual està el planeta i lluitar contra el canvi climàtic amb dues armes complementàries: l’economia circular i la conservació ambiental.

 

L’economia circular, la clau

Tots sabem que no es pot fer una truita sense trencar ous, i que no podem mantenir un model de vida no ja igual, sinó remotament similar al que tenim sense produir i consumir (el llucet que es mossega la cua). Això sí, es pot produir i consumir d’una altra manera: es diu economia circular.

Ja hem dit alguna vegada que l’economia circular ofereix una alternativa viable al model lineal del “produir-utilitzar-llençar” hegemònic. En el cas que ens ocupa, reduir el consum de matèria primera vegetal i reutilitzar/reciclar de maneres tan creatives com aquestes, redueix la pressió sobre les matèries primeres vegetals que tan importants són per a mantenir l’equilibri.

Per aquests i més motius, a Residus Cirera ens prenem l’economia circular molt de debò. El nostre departament de Consultoria Circular acompanya a les empreses en la seva transformació cap a la circularitat i en la nostra activitat com a gestors de residus. Separar i valorar és la nostra prioritat i actualment, als rebutjos que no tenen utilitat i anirien a l’abocador li apliquem processos de pretrituració, tamisat, eliminació d’elements inerts no combustibles, eliminació de plàstics contaminants, densificat i compactació adequats per a complir amb les especificacions tècniques exigides en l’àmbit europeu i també per l’usuari final per a convertir aquest residu en Combustible Sòlid Recuperat (CSR). Així contribuïm al cercle virtuós!

 

Les plantes, dipòsits vius de diòxid de carboni

Sent realistes, per molt que reduïm les nostres emissions de gasos d’efecte d’hivernacle continuarem afegint llenya al foc. Però i si hi hagués una manera de reduir la presència de diòxid de carboni en l’atmosfera?

Bona notícia: aquest sistema ja existeix, es diu “planta”. La vegetació no elimina el CO₂, sinó que l’atrapa en la seva estructura. De fet, entre boscos, bosc baix i pasturatges absorbeixen entorn del 30% de les nostres emissions, proporció que a més va in crescendo.

La mala notícia és que les plantes no donen proveïment: faria falta el triple de vegetació de la qual existeix per a esmorteir les nostres emissions. Així que, li donarem un cop de mà!

Urgeix actuar des de diversos angles. D’una banda, reforçant les polítiques de conservació. I per un altre, fomentant la creació d’estratègies d’economia circular funcionals, viables i efectives.

En això estem, tancant el cercle!

 

Necessites assessorament sobre aquesta o qualsevol altra consulta?

¡T'ajudem!