Transport amb remolc i caixes obertes
Servei de recollida selectiva de residus municipals en contenidors. El ciutadà realitza la separació en origen (a casa seva) i ho diposita als diferents contenidors que hi ha al carrer.

Transport amb semi remolc plataforma
Servei de recollida selectiva de residus municipals porta a porta. El ciutadà realitza la separació en origen (a casa seva) i ho diposita amb un cubell al carrer a una hora en concret. Seguidament el servei de recollida passa a recollir el cubell de tots els domicilis.

Transport amb semi remolc banyera
Servei de recollida domiciliaria de voluminosos (mobles). Normalment els Ajuntaments ofereixen un servei de recollida de voluminosos en el domicili.

Transport amb semi remolc cisterna
Oferim la possibilitat demanar sacs o contenidors per a la deposició de restes de jardineria i esporga. De vegades no tenim la possibilitat d’anar a la deixalleria per la quantia o perquè no tenim un medi de transport adequat.

Transport amb semi remolc amb pis mòbil
Ho oferim a persones, organismes o empreses que volen gestionar correctament el fibro ciment, molt contaminant per les persones i el medi ambient.


 

Residus Cirera