Serveis

Feu clic al botu00f3 d’ediciu00f3 per canviar aquest text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Oferim a les empreses el transport amb diferents mitjans, tant de residus, com de valoritzables o du2019altres materials. Ho transportem mitjanu00e7ant vehicles que segueixen la normativa vigent. Tambu00e9 es realitzen serveis personalitzats segons les necessitats del client.

Servei personalitzat de caracteritzaciu00f3, condicionament , transport i gestiu00f3 de residus perillosos o residus especials, tenint en compte la normativa vigent i buscant la gestiu00f3 mu00e9s assequible.

Autoritzats per lu2019Agu00e8ncia de Residus de Catalunya per la gestiu00f3 de residus no perillosos, com els residus de la construcciu00f3, la fusta, la txatarra, el cartru00f3, el plu00e0stic i residus assimilables a lu2019urbu00e0.

Oferim una u00e0mplia gamma de contenidors per a la correcta eliminaciu00f3 dels residus generats en la indu00fastrial.

Gru00e0cies a lu2019equip de tu00e8cnics en medi-ambient, podem oferir assessorament i consultoria de capacitaciu00f3, tru00e0mits i altres termes relacionats amb el medi-ambient.

Tancar menú