Serveis

Oferim a les empreses el servei personalitzat de recollida de residus produïts en la indústria oferint la gestió més adequada depenent del tipus de residu, el mercat i el transport amb vehicles que compleixen la normativa vigent.

Oferim a les empreses el transport amb diferents mitjans, tant de residus com de posar o altres materials. El transportem utilitzant vehicles que compleixen la normativa vigente.También realitzem serveis personalitzats segons les necessitats del client.

Servei personalitzat de caracterització, condicionament, transport i gestió de residus perillosos o residus especials, tenint en compte la normativa vigent i buscant la gestió més assequible.

Autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya per la gestió de residus no perillosos, com els residus de la construcció, la fusta, la txatarra, el cartró, el plàstic i residus assimilables als urbans.

Oferim una àmplia gamma de contenidors per a la correcta eliminació dels residus generats en la indústria.

Gràcies a l’equip de tècnics en medi-ambient, podem oferir assessorament i consultoria de capacitació, tràmits i altres termes relacionats amb el medi-ambient.

Close Menu