Recollida additiva de residus
Servei de recollida selectiva de residus municipals en contenidors. El ciutadà realitza la separació en origen (a casa seva) i ho diposita als diferents contenidors que hi ha al carrer.

Recollida porta a porta de residus
Servei de recollida selectiva de residus municipals porta a porta. El ciutadà realitza la separació en origen (a casa seva) i ho diposita amb un cubell al carrer a una hora en concret. Seguidament el servei de recollida passa a recollir el cubell de tots els domicilis.

Recollida de voluminosos
Servei de recollida domiciliaria de voluminosos (mobles). Normalment els Ajuntaments ofereixen un servei de recollida de voluminosos en el domicili.

Recollida d’esporga
Oferim la possibilitat de demanar sacs o contenidors per la deposició de restes de jardineria i esporga. De vegades no tenim la possibilitat d’anar a la deixalleria per la quantia o per què no tenim un medi de transport adequat. Aquest servei dona solució a aquesta situació.

Recollida de fibro-ciment
Servei per a persones, organismes o empreses que volen gestionar correctament el fibro ciment, que resulta molt contaminant.

Neteja de contenidors
Servei per a empreses o Ajuntaments i realitzat amb un vehicle especialitzat que neteja i desinfecta els contenidors.

Neteja i recollida de residus d’abocaments incontrolats
Ens trobem en situacions en que hi ha incontrolats, que deixen deixalles, pots de pintures, fibro ciment, mobles, ect… en zones de caire rural (boscos). Oferim la possibilitat de netejar aquests indrets i gestionar els residus.

 
Residus Cirera