Residus Perillosos

Recollida específica de fluorescents

Oferim aquest servei als petits i grans productors de fluorescents i garantim la gestió segons, la normativa vigent.

Recollida específica de tòners

Oferim aquest servei als petits i grans productors de tòners d’impressores, faxos, fotocopiadores i garantim la gestió segons, la normativa vigent.

Recollida de draps bruts, impregnats d’oli i altres

Oferim recipients especials per a la deposició d’aquest residu i garantim la seva gestió seguin la normativa vigent.

Recollida d’aerosols

Oferim recipients especials per a la deposició d’aquest residu i garantim la seva gestió seguin la normativa vigent.

Recollida de pintures, fangs i envasos contaminats

S’avalua en cada cas el tipus de residu i la gestió més assequible, així com el contenidor més idoni. Hi ha la possibilitat de construir contenidors a mida.

Neteja de naus industrials i locals comercials

Freqüentment, quan marxa el llogater ens trobem amb la necessitat de fer una neteja. És per això que oferim aquest servei i deslliurem al propietari d’aquesta responsabilitat de la neteja. Nosaltres ens en ocupem de tot.

Recollida de fibra de ciment

Gestionem la fibra de ciment, en molts casos canserigena.