Gestió de Residus Cirera som una empresa de caràcter familiar, amb més de 35 anys d’experiència, que manté un tracte proper i personalitzat per donar als seus clients solucions ràpides, professionals i de qualitat en la gestió integral de residus i en l’assessorament en matèria ambiental.

Amb aquesta política de proximitat donem un servei de qualitat en la gestió dels residus i, gràcies a les inversions constants que realitzem en tecnologia, millorem els processos i obtenim un producte final òptim amb un menor impacte mediambiental.

Comptem amb un equip humà capacitat i amb una gran experiència en el sector per oferir al client una amplia varietat de serveis: assessorament mediambiental, serveis de recollida de residus urbans, serveis de recollida de residus industrials, recollida i destrucció de documentació, recollida de residus especials, proveïment i servei de recollida de contenidors per l’enderroc, etc…

Partim d’un únic i essencial objectiu: la qualitat del servei. El què ens mou cada dia és oferir solucions especialitzades als clients i reduir l’impacte que produeixen els residus i el transport.

Residus Cirera inverteix cada any en la renovació de la flota de camions per reduir les emissions de Co2 i en millorar el procés de la planta de triatge per augmentar l’aprofitament i el reciclatge dels residus recollits.

Oferim serveis a qualsevol empresa que generi residus dins l’àmbit geogràfic del Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme, Baix Llobregat i Barcelonès, tot i així les noves instal·lacions i una flota de més de 30 vehicles ens permet treballar amb volums importants i donar cobertura a una gran part del territori català.

La nostra missió és donar als nostres clients i a la societat solucions innovadores, eficients, segures i responsables per reduir l’impacte que produeixen els residus i el seu transport a nivell mediambiental.

La nostra visió és esdevenir una empresa de referència en el sector, en la protecció de l’entorn natural, en la gestió i recuperació dels residus, amb el compromís d’assolir la satisfacció del client i el reconeixement social.

Per assolir aquest reconeixement, oferim professionalitat i qualitat en el conjunt de serveis.

L’avantatge competitiva envers el mercat global, és la qualitat del servei (rapidesa i bona imatge), l’atenció personalitzada i el seguiment de la gestió dels residus, segons la normativa vigent.

Inscrits en el Registre de Transportistes de l’Agència de Residus de Catalunya amb el codi T-187 i en el de Gestors de Residus amb el codi E-1733.17.


Close Menu