Objectiu aconseguit: Certificar que ho estem fent bé

Objectiu aconseguit: Certificar que ho estem fent bé. ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015


En Gestió de Residus Cirera, S.L. estem d’enhorabona, hem aconseguit la certificació de Qualitat ISO 9001 i de Medi Ambient ISO 14001 que acrediten la nostra eficiència en el nostre sistema de gestió pel que fa a la qualitat i el nostre compromís amb el medi ambient que, des del primer dia, juntament amb la responsabilitat social corporativa , hem volgut assumir com a insígnia de distinció.

Aquestes certificacions avalen la feina ben feta de tots els empleats de Residus Cirera i que l’esforç en superar-se cada dia val la pena. Aconseguir-ens dóna ales i confiança per continuar volant cap a l’excel·lència i una gestió de la nostra activitat encara més sostenible.

OBJECTIUS MOLT CLARS

En Residus Cirera des de 1965 ens preocupem pel benestar de les persones i el medi ambient i partim d’un essencial objectiu, la qualitat de l’servei. Per a això, revisem els processos de tots els departaments de l’empresa i els millorem contínuament per perfeccionar el nostre servei amb el mínim impacte ambiental.

COMPROMESOS AMB LA QUALITAT I EL MEDI AMBIENT

L’obtenció d’aquestes dues certificacions posa de manifest el compromís de Residus Cirera amb la qualitat del seu sistema de gestió, la millora contínua dels processos i la preocupació per frenar la crisi ambiental i implantar el Medi Ambient en els nostres projectes.

Aconseguir la Iso 9001 ens permet demostrar el nostre compromís amb la normalització i l’estandardització, d’una banda, i per l’altra conèixer amb més detall la realitat de l’empresa, permetent optimitzar els processos de supervisió i gestió de les nostres operacions.

La certificació ISO 14001 ens permet garantir que la nostra activitat i servei es realitzen amb els estàndards de qualitat a nivell tècnic i mediambiental i avalar que fem un ús responsable dels recursos naturals i que treballem per minimitzar l’impacte negatiu que aquesta té sobre el medi ambient .

 
Per aconseguir les certificacions hem creat un pla de negoci que va de la mà amb les accions i objectius en matèria de medi ambient. Així el nostre compromís amb el medi ambient progressa a el mateix ritme que anem avançant.
 
UN BENEFICI PER A TOTS
 
Gràcies a aquest pla, gestionem millor els nostres recursos i disminuïm els costos, oferint un servei més competitiu i de més qualitat i millorant constantment el nostre paper social. Només així podrem ser una empresa de referència en el sector i seguir treballant per millorar la nostra influència en l’entorn que ens envolta.
 
#ISO9011 #ISO14001 #Calidad # MedioAmbiente #Residuos