Objectiu aconseguit: Certificar que ho estem fent bé.ISO 9001:2015 i ISO 14001:2001

ISO 9001:2015 14001:2001

Objectiu aconseguit: Certificar que ho estem fent bé.ISO 9001:2015 i ISO 14001:2001

A Gestió de Residus Cirera, S.L. estem d’enhorabona, hem aconseguit la certificació de Qualitat ISO 9001 i de Medi ambient ISO 14001 que acrediten la nostra eficiència en el nostre sistema de gestió pel que fa a la qualitat i el nostre compromís amb el medi ambient, que des del primer dia, juntament amb la responsabilitat social corporativa, hem volgut assumir com a insígnia de distinció.


Aquestes certificacions avalen el treball ben fet de tots els empleats de Residus Cirera i que l’esforç a superar-se cada dia val la pena. Aconseguir-les ens dóna ales i confiança per a continuar volant cap a l’excel·lència i una gestió de la nostra activitat encara més sostenible.

Objectius molt clars


A Residus Cirera des de 1965 ens preocupem pel benestar de les persones i el medi ambient i partim d’un essencial objectiu, la qualitat del servei. Per a això, revisem els processos de tots els departaments de l’empresa i els millorem constantment per a perfeccionar el nostre servei amb el mínim impacte ambiental.

Compromesos amb la Qualitat i el Medi ambient

L’obtenció d’aquestes dues certificacions posa de manifest el compromís de Residus Cirera amb la qualitat del seu sistema de gestió, la millora contínua dels processos i la preocupació per a frenar la crisi ambiental i implantar el Medi Ambient en els nostres projectes.

Aconseguir l’ISO 9001 ens permet demostrar el nostre compromís amb la normalització i l’estandardització, d’una banda, i per l’altra conèixer amb més detall la realitat de l’empresa, permetent optimitzar els processos de supervisió i gestió de les nostres operacions.

La certificació ISO 14001 ens permet garantir que la nostra activitat i servei es realitzen amb els estàndards de qualitat en l’àmbit tècnic i mediambiental i avalar que fem un ús responsable dels recursos naturals i que treballem per a minimitzar l’impacte negatiu que aquesta té sobre el medi ambient.

Per a aconseguir les certificacions hem creat un pla de negoci que va de la mà amb les accions i objectius en matèria de medi ambient. Així el nostre compromís amb el medi ambient progressa al mateix ritme que anem avançant.

Un benefici per a tots

Gràcies a aquest pla, gestionem millor els nostres recursos i disminuïm els costos, oferint un servei més competitiu i de major qualitat i millorant constantment el nostre paper social. Només així podrem ser una empresa de referència en el sector i continuar treballant per a millorar la nostra influència en l’entorn que ens envolta.

#ISO9011 #ISO14001 #Calidad # MedioAmbiente #Residuos

Veure certificat ISO 9001:2015
Veure certificat ISO 14001:2001