L’Estratègia de Residu Zero: el cas de Barcelona

Barcelona és una de les ciutats espanyoles on l’Estratègia de Residu Zero s’aplica amb més decisió i amb millors resultats.

Entre els plantejaments que han sorgit en els últims anys per a reduir l’impacte ambiental negatiu dels nostres patrons de producció i consum, un dels quals crida més l’atenció és l’Estratègia de Residu Zero, per conjuminar les forces de col·lectius locals i actuar en un nivell decisiu: el municipal.

Per la part que ens toca, avui volem parlar-vos del cas de Barcelona, un dels municipis europeus que s’han apuntat a aquesta estratègia i que més de debò s’ho estan prenent.

Què és l’Estratègia de Residu Zero?

L’Estratègia de Residu Zero és una iniciativa de ZeroWasteEurope de rang municipal que estableix una sèrie de principis i criteris d’actuació per a aconseguir una generació de residus zero. En un sentit més pràctic, es tracta de dissenyar productes i processos buscant reduir el volum i la toxicitat dels residus generats.

Si bé aquesta iniciativa té principis molt generals que passarien per un canvi cultural generalitzat i una major implicació de la població, també s’assenyalen canvis en les infraestructures municipals amb un gran efecte en la gestió de residus:

  • La reducció de residus en l’àmbit local mitjançant plans concrets amb objectius vinculants, incloent programes de conscienciació i de responsabilitat corporativa.
  • La recollida selectiva (i la separació de materials reutilitzables, reciclables i compostables), recolzada principalment en incentius fiscals i la recollida porta a porta (una de les nostres especialitats) amb la qual estem completament a favor, donada la seva alta eficàcia per a augmentar els percentatges de segregació.
  • La reducció de la “fracció rebutjo”, residus realment irrecuperables.

El cas de Barcelona

El municipi de Barcelona compta des de 2016 amb un pla d’actuació basat en l’Estratègia de Residu Zero en el qual s’implica no solament el govern municipal, sinó també altres organitzacions, empreses privades i el conjunt de la ciutadania.

Aquest pla d’actuació, alineat també en matèria ambiental amb l’Agenda 2030, ha plantejat uns objectius quantificables:

  • Reduir la generació local de residus per sota dels 1,20 kg per habitant i dia.
  • Aconseguir un nivell de reciclatge urbà del 60% (actualment la recollida selectiva se situa en el 38%).
  • Obtenir una fracció orgànica de residus amb menys del 8% de residus impropis.

L’Ajuntament ha definit deu àmbits d’acció i una bateria de vint propostes d’actuació per a treballar de manera prioritària i donar continuïtat a aquestes polítiques de conscienciació, d’una banda, i de creació d’infraestructures i serveis adequats per l’altre. Tots intentarem aportar el nostre granet de sorra!

Necessites assessorament sobre aquesta o qualsevol altra consulta?

¡T'ajudem!