La indústria farmacèutica, clau pels objectius de l’agenda 2030

Com ja hem dit alguna vegada al nostre blog, els objectius de l’Agenda 2030 són essencials a la nostra visió corporativa. La indústria farmacèutica està fent un esforç, en particular quant a perseguir un consum i una producció responsables (l’Objectiu 12), i d’una forma o altra som molts els actors implicats en això.

La gestió de residus és una part essencial per a aconseguir aquest objectiu. Aquest és a més un desafiament especialment complex, per la diversitat i la naturalesa d’aquests residus farmacèutics. Requereix l’ús de pràctiques específiques i molt especialitzades des de la seva avaluació per a una correcta segregació, recollida i al llarg de les diferents fases fins al seu tractament, que varien en funció del tipus de residu del qual parlem.

Una tasca ingent i exigent, decisiva i col·lectiva

És difícil calcular la quantitat de residus industrials que genera la producció de medicaments o de tantes activitats del sector farmacèutic. Residus que per les seves característiques, mal gestionats, poden ser nocius tant per a la salut humana com per al medi ambient. Està clar que ajuden a millorar les nostres vides i val la pena, però també que hem d’esforçar-nos per reduir aquests efectes col·laterals indesitjats.

Malgrat tot, en aquest sector, com en molts altres, existeixen de manera inevitable múltiples activitats i processos generadors de residus: extracció de compostos naturals i síntesi química, fermentació, separació i purificació de productes, envasament i distribució… Els resultats també són diversos: emissió de gasos, contaminació del medi aquàtic i generació de residus sòlids.

En aquest últim sentit, Residus Cirera actua com a gestor de residus sòlids qualificat i especialitzat en trobar el tractament dels químics, embalatges, deixalles orgàniques… més adequats. El propòsit és limitar la seva propagació per a minimitzar el seu impacte negatiu, i reintroduir-los de manera segura en el cicle productiu, en la mesura que sigui possible.

La legislació sobre aquest tema és, amb tota la lògica del món, cada dia més exigent. Les pràctiques de Residus Cirera estan en sintonia amb l’estricta regulació del tractament d’aquests residus, tant dels considerats perillosos com dels ordinaris, de fet, ens agrada anar per davant, estudiar i investigar noves vies de gestió, amb l’objectiu de tractar cada residu de la manera més adequada i sostenible.

Tots hem d’agrair molt a la indústria farmacèutica pel seu paper a la millora progressiva de la salut de tots i ara més que mai, en la lluita contra el Coronavirus, però alhora, hem de ser exigents i reclamar mesures de reducció dels residus i una gestió d’aquests cada vegada més sostenible. Les empreses estan reduint dia a dia la seva generació de residus, i els altres (entitats públiques, empreses de gestió de residus i consumidors) també hem d’implicar-nos. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS, estan cada vegada més a prop…