LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA, UN PROBLEMA DE TOTS.

La llista de mals amb els quals maltractem al nostre planeta és llarga: el canvi climàtic, l’efecte d’hivernacle, les contaminacions vàries…

Si bé hi ha moltes institucions i persones individuals que treballen per solucionar aquests problemes i conscienciar sobre ells, és cert que, si pensem en tipus de contaminacions, ens vindran a la ment massa tipus: l’atmosfèrica, la del sòl, la de l’aigua…

En les primeres que pensem són en les provocades en la seva gairebé totalitat per excessos i abocaments incontrolats de residus, però existeixen unes altres que no són conseqüència directa d’això i que també són importants: l’acústica, l’electromagnètica o la lumínica. Parem esment a aquesta última.

La contaminació lumínica és la que no ens permet veure les estrelles de nit. Dit així podria semblar una tristesa poètica, però la veritat és que té conseqüències molt greus. És un tipus de contaminació que causen les lluminàries (fonts de llum artificial) projectades cap al cel nocturn.

A més de ser un obstacle per a la ciència, ja que no permet realitzar bé labors d’astronomia o de física, té repercussions en la salut de les persones, en els recursos energètics i en l’estat del medi ambient.

Entre el 80% i el 90% de la població mundial viu en entorns afectats per la contaminació lumínica. Aquesta afecta a la seva salut, ja que l’excés d’il·luminació artificial causa estrès i insomni. La contaminació lumínica també afecta als animals. Enlluerna a espècies nocturnes amb hàbits d’alimentació i migració marcats, com a ocells, amfibis, espècies marines o insectes, que es desorienten.

Una de les conseqüències més greus de la contaminació lumínica és el malbaratament de recursos. Un excés d’il·luminació artificial i un mal plantejament de la il·luminació urbana (pensem, per exemple, en fanals encesos quan encara hi ha llum solar) malgasta i augmenta el consum d’energia elèctrica.

Així, la contaminació lumínica també genera residus, ja que el mercuri és un component usual en les lluminàries i és un contaminant molt potent.

La forma més eficaç de combatre la contaminació lumínica és la conscienciació i l’acció de les institucions encarregades de la planificació de l’enllumenat urbà. No obstant això, les persones també podem col·laborar per a reduir les conseqüències d’aquest problema mediambiental.


Com ajudar a disminuir la contaminació lumínica a nivell individual?

💡 Consumint llum elèctrica de manera responsable; apagant llums en estades buides, per exemple.
💡 Utilitzant lluminàries ecosostenibles de baix consum, lliures de mercuri.      
💡 Reciclant correctament les lluminàries que ja no funcionen.               
💡 No dirigint llums cap al cel i tancant cortines si necessites molta il·luminació a casa, (per a una festa, per exemple).               
💡 Apagant llums exteriors (de patis, jardins…) quan no siguin necessàries.


Entre tots, podem contribuir a reduir la contaminació lumínica perquè el cel nocturn torni a la seva foscor natural i reduir el consum energètic.