Enllaços d’interès

 

Agència de Residus

> http://www.arc.cat

Foment del treball

> http://www.foment.com/

Agència Europea de Residus

> http://www.eea.europa.eu/es/themes/waste

Sòls contaminats

>http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/sols_contaminats/…

Residus Sandach

> http://sandach.magrama.es/Publico/default.aspx

Ecoproductes i ecoserveis

>http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/ecoproductes_i_ecoserveis/…

Gremi de recuperadors

> http://www.gremirecuperacio.org/

Estalvi i eficiència energètica

> http://www.ambitenergia.cat/

Revista recupera

> http://gremirecuperacio.org/

Borsa de subproductes i matèries primeres

> http://www.residuorecurso.com

Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20)

>http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/planificacio/…


Associació Porta a Porta

> http://www.portaaporta.cat/ca/index.php

Dret ambiental

> http://www.terraqui.com

Normativa mediambiental

>http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/index.html…

Àrea Metropolitana – Medi Ambient

> http://www.amb.cat/web/medi-ambient/

Diputació de Barcelona – Medi Ambient

> http://www.diba.cat/web/mediambient

Tràmits Generalitat, Canal Empresa

> http://canalempresaweb.gencat.cat/

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

> http://www.magrama.gob.es/es/

Sistemes de gestió ambiental (ISO 14001 / EMAS)

>http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/sistemes_de_gestio/…

Revista Opcions (consum responsable)

> http://opcions.org/


 

Residus Cirera