Enllaços d’interès

ASSOCIACIÓ CATALANA PER AL FOMENT DE L’ECONOMIA DEL BÉ COMÚ

http://ebccatalunya.cat

GREMI DE RECUPERACIÓ DE CATALUNYA

https://gemirecuperacio.org

AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

http://residus.gencat.cat

ASOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER LA RECOLLIDA PORTA A PORTA

http://portaaporta.cat


ASOCIACIÓ PORTA A PORTA

http://www.portaaporta.cat/ca/index.php


DERECHO AMBIENTAL

http://www.terraqui.com


NORMATIVA MEDIAMBIENTAL

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/avaluacio_ambiental_de_plans_i_programes/normativa/index.html


ÁREA METROPOLITANA – MEDIO AMBIENTE

http://www.amb.cat/web/medi-ambient/


DIPUTACIÓN DE BARCELONA – MEDIO AMBIENTE

http://www.diba.cat/web/mediambient


TRÁMITES GENERALITAT, CANAL EMPRESA

http://canalempresaweb.gencat.cat/

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

http://www.magrama.gob.es/es/


SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 14001 / EMAS)

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/sistemes_de_gestio/sistemes_de_gestio_ambiental_iso_14001_i_emas/index.html


REVISTA OPCIONS (CONSUMO RESPONSABLE)

http://opcions.org/