Emissions

Reduïm les emissions dels nostres vehicles

Gestió de Residus Cirera, per tal de reduir les emissions produïdes pels nostres vehicles, vam contractar els serveis de NCH lubricants a principis del 2015. Aplicant els seus productes regularment hem aconseguit millorar la qualitat del nostre combustible i hem aconseguint que els serveis que oferim siguin menys contaminants.

Durant el trancurs del l’any el funcionamient del sistema ha reduït  les emissions de Co2 es un 3,2 %

La reducció de Co es d’un 4,6 %, millorant la combustió significativament.

La reducció de Nox marca 22,8 %, contaminant menys i allargant la vida dels filtres de partículas dels vehícles d’última generació.

Informe resultats tractament del combustible