DARI

Declaració anual de residus industrials (DARI)

Tal i com determina el Decret 93/1999 sobre procediments de gestió de residus i el Decret 88/2010 que el modifica, els productors de residus tenen l’obligatorietat de presentar cada any la Declaració Anual de Residus Industrials (DARI). 

A partir de l’1 de gener i fins al 31 de març de 2020 es pot presentar la declaració corresponent al 2020. 

GESTIÓ DE RESIDUS CIRERA ofereix el seu Servei d’Assessoria Mediambiental per determinar de manera gratuïta si aquests requeriments els són d’aplicació i per a elaborar i tramitar aquests informes per tal de donar compliment als requeriments de la normativa vigent. No presentar aquests informes pot implicar l’aplicació de SANCIONS per part de l’Administració.

Close Menu