Serveis industrials

Recollida de paper i cartró

Oferim la possibilitat de fer una recollida diferenciada de la fracció del cartró. Aquest servei el podem oferir de forma itinerant a la zona del Vallès Oriental i de forma exclusiva als clients que tinguin un volum considerable.

Recollida de plàstic valoritzable

Oferim la possibilitat de fer una recollida diferenciada dels plàstics valoritzables. Aquest servei el podem oferir de forma itinerant a la zona del Vallès Oriental i de forma exclusiva als clients que tinguin un volum considerable.

Paquet ecològic: recollida selectiva

Recollida de paper d’oficina, vidre, envasos, fluorescents, piles, tòners
S’ofereix aquest servei a les empreses que per consciència ambiental o bé per normativa, necessiten un servei de recollida selectiva integral de residus amb una freqüència petita.

Recollida de residus de fusta i palets

Oferim la possibilitat de fer una recollida diferenciada de la fusta, amb diferents alternatives de valorització.

Recollida de residus fèrrics

Oferim la possibilitat de fer una recollida diferenciada de la txatarra o altres residus fèrrics.

Recollida de residus generals assimilables a urbà

Oferim el servei de recollida de residus banals (escombraries), que és la fracció que no es pot valoritzar i, s’ha de destinar a abocador.

Recollida de residus de fracció verda i orgànics (gespa, esporga)

Oferim aquest servei a les empreses o petits productors que produeixen enderrocs. Aquesta fracció es cataloga amb tres categories; runa neta, mixta o amb un excés de banals (escombraries). En els dos últims casos la transportem al nostre centre gestor per fer una separació correcte.

Recollida de terres, runes i restes d’obres

Oferim el servei de recollida de residus banals (escombraries), que és la fracció que no es pot valoritzar i, s’ha de destinar a abocador.

Recollida d’equips electrònics rebutjats

Oferim aquest servei a les empreses que, regularment o en un moment puntual, produeixen aquest tipus de residu i volen desprendre-se’n complint la normativa vigent. Els hi oferim la recollida, transport i la gestió, seguint el protocol establert.

Destrucció de documentació oficial

En compliment de la Llei de protecció de dades 15/99, és obligat establir mesures de seguretat que garanteixin la confidencialitat de les dades de caràcter personal que s’utilitzin. És per això que oferim el servei a les empreses que tenen documentació oficial i que volen desfer-se’n amb confidencialitat.