Els nostres vehicles

Camió amb remolc

Camió
portacaixes amb remolc.

Bicompartimentat Urbans
Tricompartimentat Urbans

Camió
recol·lector de residus urbans. Bicompartimentats o Tricompartimentats.

Porta caixes

Camió
porta-caixes.

Camio grua

Camió
grúa.

Porta contenidors

Camió
porta-contenidors.

Camio Cirera

Camió
recol·lector industrial.

Pis mobil

Camió
pis mòbil.