Residus

Residus i canvi climàtic

El passat 16/12/2015 es va realitzar a Barcelona una jornada (organitzada per l’Agència de Residus) sobre la contribució de la gestió dels residus al canvi climàtic.

La jornada s’ha realitzat amb l’objectiu de fer visible que una adequada gestió de residus pot contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i l’escalfament global.

Les ponències:

• Inventari d’emissions de GEH. Contribució dels residus. Objectius 2020 i 2030.
• Els nous paquets d’Economia Circular i de Modificació d’objectius de directives.
• La gestió de residus i la lluita contar el canvi climàtic al PRECAT20.
• La Petjada de CO2 i la gestió de residus municipals a Catalunya. Balanç 2011-2014.
• Productes eficients en recursos i canvi climàtic.

es poden consultar al següent enllaç:

http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/residus_municipals/residus-i-canvi-climatic/index.html