Reptes normatius i financers de les empreses davant l’economia circular

El “Centre for European Policy Studies (CEPS)” ha realitzat un estudi en el qual es plantegen els principals reptes als quals s’enfronten les empreses per poder dur a terme els canvis que comporta convertir les seves empreses al marc de l’economia circular.

L’estudi l’ha realitzat el CEPS a partir d’un grup de treball format per representants d’empreses, empresaris, organitzacions no governamentals i organitzacions de recerca que es van reunir en 4 ocasions entre 2016 i 2017.

A partir d’aquests grups de treball es van identificar 8 temàtiques amb un seguit de recomanacions que la UE i els governs dels diferents estats haurien de tenir en compte per desplegar la circularitat entre les empreses europees. Els enumerem a continuació:

–          Estratègia.

–          Ecodisseny i el vincle amb la responsabilitat del productor.

–          Digitalització i tecnologies emergents.

–          Reptes normatius.

–          Finances.

–          Informe de sostenibilitat corporativa.

–          Compra pública verda.

–          Nous enfocaments en els impostos.

Des del punt de vista dels residus destaca com a repte normatiu el trasllat de residus. Al juliol de 2016, la Comissió Europea va adoptar el Reglament (CE) nº 1013/2006 de 14 de juny de 2006 relatiu als trasllats de residus per poder crear taules de correlacions entre duanes i codis de residus amb l’objecte de distingir les exportacions legals de residus de les il·legals fora de la UE. No obstant això, alguns dels procediments del Reglament impliquen una gran càrrega administrativa i costos per a les empreses de reciclatge, que poden prohibir l’enviament de residus a les instal·lacions de recuperació / reciclatge a la pròpia UE. Pel que es considera que, en alguns casos, es poden evitar moviments de residus per reciclar i recuperar-los com a recursos en benefici de solucions que siguin inferiors en la jerarquia de residus (Incineració o abocador).

Més informació a:

https://www.ceps.eu/system/files/RoleBusinessCircularEconomyTFR.pdf