POLÍTICA DE PRIVADESA DE DADES 

 1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR

Raó Social; GESTIÓ DE RESIDUS CIRERA, S.L.

Domicili social: C/ DE L'AVET, 15- 08185 LLIÇÀ DE VALL (BARCELONA)

C.I.F. B59802611

Telèfon de contacte: 938439311

Correu electrònic: info@residuscirera.net

GESTIÓ DE RESIDUS CIRERA, S.L., és el titular del lloc web que Vostè visita, sent el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari, per la qual cosa en el tractament de les seves dades de caràcter personal, garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades LOPDGDD- Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com la Llei 34/2002, d'11 de juliol, sobre Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), per la qual cosa se li facilita la següent informació sobre el tractament de les seves dades:

Finalitat del tractament: mantenir una relació comercial amb l'Usuari i/o atendre les seves peticions o consultes.

 1. MENORS

Queda prohibit l'accés i ús d'aquest lloc web als menors de 18 anys que no estiguin degudament autoritzats. .

GESTIÓ DE RESIDUS CIRERA, S.L. informa que existeixen programes informàtics per fitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts

 1. ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES PERSONALS

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per sol·licitar informació, contactar, subscriure's als nostres butlletins i/o realitzar operacions comercials o mercantils amb GESTIÓ DE RESIDUS CIRERA, S.L.. No facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de dur a terme les sol·licituds realitzades per vostè, o subscriure's als nostres butlletins.

 1. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES

Les dades que li sol·licitem a tot moment, són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la qual es recullen. Com a usuari ens certifica que totes les dades que ens enviï o proporcioni a través d'aquests formularis són certs, veritables i pertinents per a la finalitat que han estat sol·licitades. En funció del formulari o apartat al que accedeixi, la informació que ens proporcioni s'utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació:

 1. Les que indiquem en cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari electrònic de registre, contacte, consulta o similar.
 2. Per atendre les seves sol·licituds i informar sobre els nostres serveis, encàrrecs o qualsevol tipus de petició que realitzi a través de qualsevol de les formes de contacte de la nostra web.
 3. 3. Per facilitar als nostres usuaris la subscripció a les nostres publicacions, notícies periòdiques o bloc.
 4. 4. Per poder elaborar estadístiques amb finalitats comercials.
 5. 5. Per enviar comunicacions comercials pròpies relacionades amb els nostres productes, serveis, novetats o promocions, a través de qualsevol mitjà electrònic, postal o telefònic, així com d'empreses que col·laborin amb GESTIÓ DE RESIDUS CIRERA, S.L.. Aquests tercers mai tindran accés a les seves dades personals, i aquestes comunicacions sempre seran sobre productes i serveis relacionats amb el nostre sector.
 6. Per facilitar el fer-se seguidor dels perfils de GESTIÓ DE RESIDUS CIRERA, S.L. a les xarxes socials que enllacen a la nostra web. Referent a això volem que conegui que el tractament de les seves dades personals dins de l'entorn d'aquestes xarxes socials, es regirà per les polítiques de privadesa d'aquestes xarxes socials. Pel que l’exercici de drets per part de GESTIÓ DE RESIDUS CIRERA, S.L. quedarà limitat a aquells que permeti la xarxa social, per la qual cosa recomanem que abans de seguir els nostres perfils en xarxes socials revisi les condicions d'ús i polítiques de privadesa d'aquestes xarxes.
 7. CONFIDENCIALITAT, CONSERVACIÓ I CESSIÓ DE DADES

Les seves dades seran tractades amb  la màxima confidencialitat per tots els nostres col·laboradors o empleats en qualsevol fase dels serveis que prestem, sent les seves dades utilitzades exclusivament amb les finalitats que li hem indicat anteriorment.

Les seves dades seran conservades el temps imprescindible per complir les finalitats per a les que es van recollir, així com les obligacions legals oportunes. En el cas de acceptar l’enviament de comunicacions comercials per la nostra part, no seran cancel·lades fins que no ens demani la seva cancel·lació.

GESTIÓ DE RESIDUS CIRERA, S.L., li garanteix que les seves dades no seran cedides ni comunicades a cap tercer, excepte en els casos legalment previstos i en el cas en què aquesta cessió es trobi emparada per la legislació, o bé sigui imprescindible per poder complir el servei sol·licitat i/o contractat. En el cas de cedir les seves dades fora d'aquests supòsits li sol·licitarem la seva autorització expressament.

No realitzem transferències internacionals de dades fora de la Unió Europea.

 1. INCORPORACIÓ DE DADES DE TERCERS

En el cas que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, declara que es troba autoritzat per aquestes persones per facilitar les seves dades, i declara que els ha informat prèviament de tot el que recull la present política de privadesa, especialment de les dades la nostra empresa i de com exercir els drets que la llei els atorga. En aquest sentit GESTIÓ DE RESIDUS CIRERA, S.L., no assumeix cap responsabilitat sobre les dades d'aquests tercers que ens faciliti, sent la seva exclusiva responsabilitat comptar amb l'autorització anticipada i proporcionar la informació necessària als interessats.

 1. EXERCICI DE DRETS

En tot moment, ens podrà remetre una comunicació per escrit al domicili social o al correu electrònic que figura a la nostra web. Per exercir els Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades , així com la limitació o oposició al seu tractament haurà d’incloure fotocòpia del seu DNI o un altre document que ens permeti identificar-li.

 Els drets que pot exercir són els següents:

 1. Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades , així com la limitació o oposició al seu tractament.
 2. Dret a realitzar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es si ho considera oportú.
 3. Dret a cursar baixa en els nostres serveis de subscripció, enviant un correu electrònic a: info@residuscirera.net indicant en la seva sol·licitud: BAIXA SUBSCRIPCIÓ.
 4. Dret a revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades a qualsevol moment sempre que sigui possible. Si bé aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.
 5. ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

Mitjançant la marcació obligatòria de les caselles d'acceptació de la nostra “Política de Privadesa” i “ Avís Legal”  i l'entrada de dades en els camps dels nostres formularis, vostè accepta expressament  de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i per tant consentint el tractament de les seves dades per part de GESTIÓ DE RESIDUS CIRERA, S.L., en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privadesa.

 1. MESURES DE SEGURETAT

GESTIÓ DE RESIDUS CIRERA, S.L., ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals que ens proporcioni. Evitant així la seva alteració, pèrdua,  tractaments o accessos no autoritzats. No obstant això, l'anterior, l'usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat en Internet no són segures al cent per cent.

 1. MODIFICACIONS DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVADESA

GESTIÓ DE RESIDUS CIRERA, S.L., pot alterar la present política de privadesa per adaptar-la a les modificacions que es produeixin o pels canvis legislatius que vagin apareixent i afectin a les polítiques recollides en aquest document. Com a conseqüència, recomanem que ho revisi periòdicament, així com que es posi en amb nosaltres davant qualsevol tipus de dubte o incidència en el correu electrònic: info@residuscirera.net o en les adreces i telèfons de contacte que figuren a la nostra web.