Nova edició del Premi Catalunya d’Eco disseny

L’agència de Residus de Catalunya presenta la nova edició del Premi Catalunya d’Eco Disseny.

La finalitat del premi és reconèixer els productes en el mercat i en desenvolupament dissenyats, fabricats o executats a Catalunya que incorporin tàctiques per millorar el seu comportament ambiental al llarg del seu cicle de vida.

Amb l’objectiu d’incentivar aquests tipus d’estratègies, fomentant la producció i consum de productes sostenibles a Catalunya, és premiarà econòmicament aquelles candidatures que contribueixen a l’economia circular que presentin qualitat i innovació amb 6.000 € per productes/serveis en el mercat o en desenvolupament i 3.000 € en la categoria Disseny jove.

L’eco disseny és la integració dels aspectes ambientals en el disseny d’un producte o servei amb la finalitat de millorar el seu comportament ambiental al llarg de tot el seu cicle de vida. Serien exemples:

 • Reduir consum de recursos
 • Allargament de la vida útil
 • Optimització del procés de distribució – transport
 • Optimització de la gestió com residu un cop finalitzada la vida útil del producte / servei

Els criteris de valoració són els següents:

a) Criteris bàsics:

 • Incorporació d’estratègies d’eco disseny i contribució a l’economia circular
 • Qualitat del disseny
 • Innovació
 • Grau de desenvolupament de la candidatura

b) Criteris addicionals:

 • Aplicació de metodologies d’avaluació ambiental
 • Disposició d’etiquetes que acreditin els beneficis ambientals del producte
 • Implantació del sistema de gestió ambiental del procés de disseny i desenvolupament, Eco disseny (ISO 14006)
 • Impacte econòmic i social – Impacte sobre la cultura quotidiana i el comportament dels consumidors

El període d’inscripció és del 15 de gener fins el 28 de febrer 2019.

El jurat està format per experts internacionals en disseny i sostenibilitat.

Més informació a:

http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/sensibilitzacio/premis_medi_ambient/premis_2019/