Documentació per la gestió de Residus Industrials

gestión de residuos industriales

La moratòria per fer totes les tramitacions via SDR ja s’ha acabat!

Documentació per la gestió de Residus Industrials:

Realitzar una correcta gestió dels residus és important per la protecció de les persones i el medi ambient i per aquest motiu, tots els agents implicats, els productors de residus també, han assumit responsabilitats que han provocat una augment de la documentació associada al servei.

Tots els generadors de residus industrials han d’estar inscrits al registre de productors de l’Agència de Residus de Catalunya i disposar d’un contracte de trasllat de residus.

La tramitació de la documentació amb l’Agència de Residus de Catalunya s’ha de realitzar de forma telemàtica mitjançant la plataforma SDR (Sistema Documental de Residus), on es generen les fitxes d’acceptació, notificacions prèvies, fulls de seguiment o documents d’identificació.

El 2 d’octubre de 2018 estava previst que entrés en vigor una de les novetats que va introduir la nova regulació: L’obligació de tramitar exclusivament per via telemàtica tots els documents relacionats amb la gestió de residus. Això obligaria a les empreses implicades a donar-se d’alta en el Sistema Documental de Residus.

El Govern va establir al setembre 2018 una moratòria de 2 anys per complir aquest requisit, fins a l’octubre de 2020. L’Agència de Residus de Catalunya va indicar que respectaria aquesta moratòria mentre no hi hagués una via reglada que en reduís el termini, però la moratòria ja s’ha acabat i per tant, tots els tràmits s’han de fer via SDR.

Els passos que han de seguir per les recollides No Itinerant són:

  •  Crear el full de seguiment al SDR.
  • Sol·licitar la recollida a Residus Cirera, indicant el dia i el número de FS.
  • Abans de la recollida, signar el full de seguiment des de la plataforma SDR.

Els passos que han de seguir per les recollides Itinerant són:

  • Sol·licitar la recollida a Residus Cirera (quan no siguin programades).
  • Abans de la recollida, signar el full de seguiment des de la plataforma SDR.

 

Enllaços d’interès, suport tècnic SDR: