Vols augmentar el benefici empresarial de la teva empresa?

En un món empresarial cada vegada més centrat en la sostenibilitat, la gestió de residus industrials es presenta com una eina essencial per impulsar l'eficiència operativa i augmentar els beneficis empresarials

Vols augmentar el benefici empresarial de la teva empresa? Coneix com la gestió dels residus industrials pot impulsar l’eficiència i la sostenibilitat empresarial.

Una estratègia de gestió de residus ben dissenyada es tradueix en avantatges tangibles per a les empreses, també la teva, més enllà de simplement complir amb les regulacions ambientals i les obligacions marcades per Europa o les administracions locals.

Des de Residus Cirera treballem per tal que els nostres clients puguin optimitzar la seva eficiència i sostenibilitat empresarial a través de la correcta gestió dels seus residus.

Com?

1. Reducció de costos operatius:

La gestió eficient de residus industrials implica la identificació d'oportunitats per reduir, reutilitzar i reciclar materials. En minimitzar la quantitat de residus enviats a abocadors i optimitzar els processos de tractament, les empreses poden experimentar una reducció significativa en els costos associats amb l'eliminació tradicional de residus. Aquesta eficiència financera, millora la rendibilitat empresarial.

2. Compliment normatiu i reputació corporativa:

Complir amb les normatives ambientals no només és una obligació legal, sinó també una oportunitat per millorar la reputació corporativa. 

Les empreses que gestionen els seus residus de manera responsable guanyen la confiança dels consumidors i socis comercials, la qual cosa es pot traduir en un augment de la demanda de productes i serveis. La sostenibilitat s'ha convertit en un valor clau, i les empreses que demostren el seu compromís amb la gestió responsable de residus poden atreure clients conscients i ètics.

Per altra banda, davant d’un consumidor cada vegada més exigent, que busca proveïdors que s’impliquin en la societat i el medi ambient, el fet de no tenir una política activa de sostenibilitat, pot afectar negativament a la reputació d’una marca i provocar l’efecte més indesitjat, pèrdua de confiança i de clients.

3. Evitar possibles sancions:

Respecte al marc legal, una manera de millorar la rendibilitat empresarial és prevenir possibles sancions.

Sancions que poden donar-se pel fet de no presentar les declaracions anuals com la DARI o la DAE, o per no complir la normativa que obliga les empreses a separar els residus. 

L’article 25 de la Llei 7/2022, amb l’objectiu de preparar els residus per la reutilització, reciclatge i valorització, exposa l’obligatorietat de separar en origen els residus comercials i industrials; separar bioresidus,  envasos, plàstics, metall, cartró i de cara a l'any vinent també els residus tèxtils.

Així doncs, avalua si tens els contenidors necessaris per separar en origen i revisa aquí les obligacions legals que afecten els productors de residus.

4. Eficiència energètica i reducció de la petjada de carboni:

La gestió de residus industrials va més enllà de simplement gestionar els residus físics. Implica analitzar i millorar els processos per reduir la generació de residus des d’un origen. Aquest enfocament proactiu no només disminueix la quantitat de residus, sinó que també pot resultar en una major eficiència energètica a les operacions, contribuint així a la reducció de la petjada de carboni de l'empresa. 

Fa uns dies vam compartir en els nostres perfils de xarxes socials una publicació sobre les noves ajudes que s’han presentat a Catalunya precisament per ajudar a la descarbonització. Pots consultar-la aquí.

5. Economia circular i recuperació de recursos:

Adoptar un enfocament d'economia circular significa veure els residus com a recursos potencials. Reciclar i recuperar materials de rebuig per reintegrar-los a la cadena de subministrament no només redueix la dependència de recursos verge, sinó que en alguns casos, també pot generar noves fonts d'ingressos a través de la venda de materials recuperats.

Pots ampliar informació sobre l’economia circular en aquest article del nostre blog.

6. Sentit de propòsit i contribució de l’equip:

El reciclatge brinda als empleats l'oportunitat de contribuir a iniciatives ambientals positives, la qual cosa pot generar un major sentit de propòsit, pertinença dels empleats a l'empresa i satisfacció en el treball.

Així doncs, et preguntem: vols augmentar el benefici empresarial de la teva empresa?

La gestió de residus industrials no és només una responsabilitat ambiental; és una estratègia intel·ligent per millorar l'eficiència i sostenibilitat empresarial. En abraçar pràctiques de gestió de residus mediambientalment proactives, la teva empresa pot avançar cap a un model empresarial més rendible, sostenible i competitiu en el món actual.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres, tot l’equip de Residus Cirera al vostre servei: