AEMA

Informe AEMA, gestió de residus urbans

Les taxes d’abocament s’han reduït a gran part dels països europeus entre 2004 i 2014, mentre que han augmentat els índexs de reciclatge, segons determina l’últim informe publicat per l’Agència Europea de Medi Ambient.

Els països europeus estan millorant els seus mètodes per evitar que els residus domèstics i altres residus municipals siguin gestionats via abocadors. Les taxes de reciclatge, en particular, han augmentat considerablement a tot Europa durant l’última dècada, degut en part a les polítiques europees de medi ambient, d’acord amb una nova avaluació publicada per l’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA).

Aquest informe “Gestió de residus urbans en els països europeus” recopila les dades disponibles sobre les pràctiques de gestió de residus dels països membres de l’AEMA (inclosos els 28 Estats membres de la UE, més Islàndia, Noruega, Suïssa i Turquia, i informació parcial sobre els països dels Balcans Occidentals).

El volum de residus municipals amb destinació a abocadors en els 32 països membres de l’AEMA es va reduir el 49% el 2004 al 34% el 2014.

En general, el dipòsit de residus a abocadors ha disminuït en 27 dels 32 països. I països com Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Alemanya, Països Baixos, Noruega, Suècia i Suïssa, pràcticament han deixat d’enviar residus municipals als abocadors.

La generació total de residus municipals en els 32 països de l’AEMA es va reduir en un 3%, i la generació mitjana per persona es va reduir en un 7% entre 2004 i 2014.

No obstant això, l’anàlisi també determina que no hi ha hagut una tendència uniforme en tots els països. Així, hi ha hagut un augment en la generació de deixalles per persona en 16 països i una disminució en altres 19.

AUGMENTA LA TAXA DE RECICLATGE

Una de les històries d’èxit de les polítiques europees de medi ambient és l’augment de la taxa de reciclatge de residus municipals (que cobreix el reciclatge material, el compostatge i la digestió de bioresidus).

Els països de l’AEMA van aconseguir una taxa mitjana de reciclatge total del 33% el 2014, enfront del 23% del 2004.

PERSPECTIVA

Els residus municipals només representen al voltant del 10% del total de residus generats a la UE, però segueixen sent un problema visible i important. La prevenció ajudaria a reduir la pressió sobre el medi ambient, i el reciclatge permetria convertir aquests residus en una valuosa font de materials – recursos per a l’economia.

La Comissió Europea va proposar l’any passat nous objectius per als residus municipals: reciclar el 65% i reduir l’enviament a abocadors fins a un màxim del 10% per a l’any 2030.

Aquestes propostes formen part del paquet d’economia circular de la Comissió, que té com a objectiu mantenir el valor de productes, materials i recursos en l’economia durant el major temps possible.

Nota: l’Informe (en anglès) es pot consultar a la següent pàgina web
http://www.eea.europa.eu/themes/waste/municipal-waste/municipal-waste-management-across-european-countries