Serveis Urbans

RECOLLIDA ADDITIVA DE RESIDUS

Servei de recollida selectiva de residus municipals en contenidors. El ciutadu00e0 realitza la separaciu00f3 en origen (a casa seva) i ho diposita als diferents contenidors que hi ha al carrer.

RECOLLIDA PORTA A PORTA DE RESIDUS

Servei de recollida selectiva de residus municipals porta a porta. El ciutadu00e0 realitza la separaciu00f3 en origen (a casa seva) i ho diposita amb un cubell al carrer a una hora en concret. Seguidament el servei de recollida passa a recollir el cubell de tots els domicilis.

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

Servei de recollida domiciliaria de voluminosos (mobles). Normalment els Ajuntaments ofereixen un servei de recollida de voluminosos en el domicili.

RECOLLIDA Du2019ESPORGA

Oferim la possibilitat de demanar sacs o contenidors per la deposiciu00f3 de restes de jardineria i esporga. De vegades no tenim la possibilitat du2019anar a la deixalleria per la quantia o per quu00e8 no tenim un medi de transport adequat. Aquest servei dona soluciu00f3 a aquesta situaciu00f3.

RECOLLIDA DE FIBRO-CIMENT

Servei per a persones, organismes o empreses que volen gestionar correctament el fibro ciment, que resulta molt contaminant.

NETEJA DE CONTENIDORS

Servei per a empreses o Ajuntaments i realitzat amb un vehicle especialitzat que neteja i desinfecta els contenidors.

NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS Du2019ABOCAMENTS INCONTROLATS

Ens trobem en situacions en que hi ha incontrolats, que deixen deixalles, pots de pintures, fibro ciment, mobles, ectu2026 en zones de caire rural (boscos). Oferim la possibilitat de netejar aquests indrets i gestionar els residus.

Altres serveis

Tancar menú